Fiske

I Øyerfjellet er det vel 50 fiskevann, samt over 100 km elver og bekker. Øyerfjellet bugner av fiskerike vassdrag, fjellvann og tjern. Her trives både ørreten og sportsfiskerne.

Les mer her